ลำดับและอนุกรม « ClipVidva

ช่วยกด Like ให้กำลังใจทีมงาน

สำหรับเรื่องลำดับและอนุกรม เป็นเนื้อหาที่เรียนในระดับชั้น ม.5 เทอม 1 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) และ ม.6 เทอม 2 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ยึดตามหนังสือกระทรวงเป็นหลัก โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนมากนัก ก็สามารถเรียนเข้าใจได้โดยง่าย จึงเหมาะสำหรับนักเรียน ม.ปลายทุกระดับ (ม.4 – ม.5 – ม.6)