แสงและทัศนศาสตร์กายภาพ « ClipVidva
ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย 2

Light and Optics - แสงและทัศนศาสตร์กายภาพ

Physics II - ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย 2

ช่วยกด Like ให้กำลังใจทีมงาน