เกี่ยวกับคลิปวิศวะ « ClipVidva

เกี่ยวกับคลิปวิศวะ

ทีมเล็กๆ ที่อยากจะทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม

เราคือหนึ่งในพลังเล็กๆ ที่ฝันที่จะทำให้สังคมนี้น่าอยู่ขึ้น พวกเราตระหนักดีว่าน้องๆ เยาวชนมีความหลากหลายในการเรียนรู้ที่จะเร็วหรือช้าไม่เท่ากัน อีกทั้งในประเทศของเรายังมีเยาวชนอีกไม่น้อยที่โอกาสทางการศึกษายังเข้าไม่ถึง แต่พวกเราเชื่อในพลังของเทคโนโลยีแห่งยุค Social Network เราตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในทางสร้างสรรค์ เพื่อทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคต

เราเชื่อว่าทีมเล็กๆที่มีวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับสังคมรอบข้างได้ พวกเราใช้เวลาส่วนตัวจากภาระงานและการเรียนในชีวิตตามปกติ มาช่วยกันคิดและลงมือทำงาน พวกเราเป็นกลุ่มบุคคลภายใต้ชื่อ ClipVidva การได้รับรู้พัฒนาการและความสำเร็จของน้องๆ ที่เราเป็นส่วนเล็กๆ ในความสำเร็จนั้นเป็นแรงผลักดัน ยามที่เราเหนื่อยล้า และเป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางใจสำหรับการทำงานของพวกเรา

We are a small team who has a big dream to make our beloved country a better place!