เชิญชวนน้องๆม.ปลายเข้าแข่งขัน SIT Code Programming Challenge « ClipVidva

เชิญชวนน้องๆม.ปลายเข้าแข่งขัน SIT Code Programming Challenge

เวทีสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการพิสูจน์ความสามารถทางด้าน Programming
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเจอกัน 25 กุมภาพันธ์ 2555
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sit.kmutt.ac.th