ประกาศการรับตรงวิศวะม.เกษตร ปี 2555 « ClipVidva

ประกาศการรับตรงวิศวะม.เกษตร ปี 2555

ประกาศการรับตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (ฉบับปรับปรุงหลังเหตุการณ์อุทกภัย)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อแบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านทางระบบเคลียริ่งเฮาส์ จำนวน 806 คน ในสาขาวิชาทั้งสิ้นรวม 13 สาขาวิชา ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และแบบนานาชาติ (ดูสาขาและจำนวนรับ)

โครงการรับตรงเปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 ก.พ. 2555 ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาที่ต้องการสมัครได้ 3 อันดับ (ดูรายการและจำนวนรับ) ในการคัดเลือกจะใช้คะแนนสอบวิชา GAT PAT1 และ PAT3 โดยจะใช้คะแนนจากการสอบรอบใดก็ได้ระหว่างมี.ค. 2553 ถึงธ.ค 2554 เพื่อความเป็นมาตรฐาน ในการพิจารณาจะใช้คะแนนมาตรฐานปกติ (อ่านรายละเอียด)

โครงการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วันที่ 17 ก.พ. 2554 ยืนยันสิทธิ์วันที่ 18 – 19 ก.พ. 2554 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องยืนยันการเข้าศึกษาต่อทั้งกับระบบเคลียริ่งเฮาส์ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพื่อเลือกระหว่างสาขาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และระบบเคลียริ่งเฮาส์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

รายละเอียดของการรับสมัครมีดังนี้

หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องติดต่อแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) (อ่านรายละเอียด และกำหนดการระบบเคลียริ่งเฮาส์)

ที่มา: http://admission.eng.ku.ac.th/