Roadshow โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม « ClipVidva

Roadshow โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมรับฟังนะครับ หากมีข้อสงสัยอะไร สามารถไปโพสต์คำถามได้ที่เว็บบอร์ด หรือเฟจเฟซบุคของเราครับ