ทปอ.เลื่อนเปิดเทอมปี 2557 ตามสากล « ClipVidva

ทปอ.เลื่อนเปิดเทอมปี 2557 ตามสากล

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุม ทปอ. ว่า ทปอ.มีมติปรับเวลาการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. โดยในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมได้มีการปรับเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนไปแล้วบางแห่ง ส่วนในปีการศึกษา 2556 ทาง ทปอ.ขอความร่วมมือให้ทุกมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความพร้อม ส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้งหมด 27 แห่ง จะเลื่อนเปิดเทอม ให้ตรงกับสากลทั้งหมดในปี การศึกษา 2557 ทั้งนี้ ทปอ.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาผลกระทบในเชิงสังคมและจะไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสภาวิชาชีพต่างๆ ที่ออกใบประกอบวิชาชีพ นอกจากนั้น ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้ง รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. เป็นประธาน ทปอ.คนใหม่แทนตน ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 31 ธ.ค.นี้.

ที่มา: http://www.thairath.co.th/