เมื่อเจอน้ำท่วมปฏิบัติอย่างไร “ไฟไม่ดูด” « ClipVidva

เมื่อเจอน้ำท่วมปฏิบัติอย่างไร “ไฟไม่ดูด”

เมื่อเจอน้ำท่วมปฏิบัติอย่างไร “ไฟไม่ดูด”

1. ตัดไฟ โดยยกสะพานไฟ (คัทเอาท์) หรือ OFF เซอกิตเบรกเกอร์ เพื่อตัดการจ่ายไฟภายในบ้าน อาคาร หรือโรงงาน บริเวณที่คาดว่าน้ำจะท่วมถึงปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท โดยตัวผู้ปฏิบัติจะต้องไม่เปียกน้ำหรือมีความชื้นสูงและจะต้องยืนอยู่ในที่แห้ง หากเป็นไปได้ ควรตัดไฟ ก่อนที่จะเกิดน้ำท่วม

2. ใช้เครื่องมือตรวจจับไฟรั่ว หากไม่สามารถตัดการจ่ายไฟได้และไม่แน่ใจว่าบริเวณดังกล่าวตัดการจ่ายไฟแล้วหรือไม่… หรือบริเวณภายนอกที่นํ้าท่วมขัง และมีความเสี่ยง  ให้ใช้เครื่องมือตรวจจับไฟรั่ว ที่พบมีให้ใช้งาน แบ่ง เป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับ แสดงผลด้วยหลอด LED และลำโพง (ไม้เท้า คทา เป็ดลอยน้ำเบ็ดตกปลา) สามารถตรวจจับได้ที่แรงดัน (โวลท์) ไม่ต้องสูงมาก (มีความไวในการตรวจจับสูงกว่าไขควงเช็คไฟ) และ แบบที่ 2 ใช้หลักการไขควงเช็คไฟตรวจจับอาจต่อสายไฟและด้ามจับให้ยาวขึ้น แสดงผลด้วยหลอดในไขควงเช็คไฟ จะตรวจจับได้ต้องมีขนาดแรงดัน (โวลท์) สูงระดับหนึ่งขึ้นไป .. เมื่อตรวจพบไฟรั่ว ควรหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าว

3. การใช้ไขควงเช็คไฟ ทำได้เฉพาะในบางกรณี เพื่อตรวจจับไฟรั่วบริเวณน้ำท่วมขังนั้น จะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้ตรวจวัดอยู่บนพื้นที่แห้งไม่สัมผัสกับน้ำและมีความต่างศักย์ระหว่างสองจุดสูงพอ แต่หากอยู่บนเรือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้วัดสัมผัสกับน้ำที่ท่วมด้วยแล้วจะทำให้หลอดไฟหรี่ลงมาก หรือไม่สว่างเลย ส่งผลให้ตรวจจับไม่ได้แม้จะมีไฟรั่วอยู่บริเวณนั้นและสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ก็ตาม! นอกจากนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าไขควงเช็คไฟพร้อมใช้งานได้อยู่ โดยทดสอบกับปลั๊กที่มีไฟ

4. ไม่จับหรือสัมผัสโลหะ/ตัวนำไฟฟ้า หากจำเป็นต้องอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังและพบว่ามี ไฟรั่ว! ต้องระวังอย่าให้อวัยวะส่วนใดไปสัมผัสกับโลหะหรือตัวนำไฟฟ้าใดๆ ทั้งสิ้น เช่น ประตู รั้วเหล็ก เสาปูน ท่อโลหะต่างๆ ตู้โทรศัพท์ อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า โดยเด็ดขาด! โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่มีการต่อลงดิน (กราวน์) โดยตรง!! เพราะจะทำให้ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าตกคร่อม และกระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) จะไหลผ่านร่างกายและทำอันตรายถึงชีวิตได้ โดยทั่วไป กระแสไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 1 มิลลิแอมป์ ไหลผ่านร่างกายคน สามารถทำให้เกิดอันตรายได้

5. เดินช้าๆ ก้าวสั้นๆ ขณะเดินลุยนํ้าควรเดินช้าๆ ตัวตรง ก้าวสั้นๆ และหากรู้สึกว่ามีการกระตุกที่เท้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย (รู้สึก จี๊ด ๆ เหมือนมีเข็มมาแทงรอบๆ ขาที่แช่น้ำ) ก็เป็นการบ่งชี้ว่าบริเวณนั้นมีไฟรั่ว! ควรเดินย้อนกลับ หรือเดินไปในทิศทางที่ทำให้ความรู้สึกลดลง และต้องไม่จับหรือสัมผัสโลหะ/ตัวนำไฟฟ้า โดยเด็ดขาด!! หากทราบตำแหน่งปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่จมน้ำควรอยู่ห่างจากตำแหน่งดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 2 เมตร

จัดทำโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.ee.eng.chula.ac.th/eecu/

22/11/2011
1:30 AM