เนื้อหาฟิสิกส์2 « ClipVidva

เนื้อหาฟิสิกส์2

หนังสือเนื้อหาวิชาฟิสิกส์2 ที่ใช้ประกอบ
physics2บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 15 สภาพนำไฟฟ้า
บทที่ 16 แม่เหล็ก-ไฟฟ้า
บทที่ 17 สารแม่เหล็ก
บทที่ 18 ความเหนี่ยวนำ
บทที่ 19 ไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 20 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
บทที่ 21 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 22 แสง
บทที่ 23 ทัศนศาสตร์กายภาพ
บทที่ 24 ทฤษฎีสัมพันธภาพ
บทที่ 25 ฟิสิกส์ควอนตัม
บทที่ 26 ฟิสิกส์นิวเคลียร์

เป็นเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เนื้อหา “บทที่ 24 ทฤษฎีสัมพันธภาพ” ได้เรียนไปแล้วในปลายภาคเทอมต้น ส่วนกลางภาคเทอมปลายเนื้อหาจะอยู่ในคลิป ฟิสิกส์2 เรื่อง ไฟฟ้า-แม่เหล็ก ซึ่งมีทั้งหมด 18 คลิป

การเรียนวิชาฟิสิกส์2 จะมีการใช้ความรู้เก่าจากเทอมต้นมาใช้ด้วย เช่น แคลคูลัสเรื่องการอินทิเกรต จะนำมาใช้ในการทำโจทย์ค่อนข้างมาก ซึ่งหากใครลืมเนื้อหาหรือทำไม่ค่อยได้ ก็อาจจะมีปัญหาได้ ดังนั้นจะรู้ว่าใช้อะไรมากน้อยแค่ไหน น้องๆ ลองดูไป 5 คลิปก่อนก็ได้ครับ บางคนกว่าจะรู้ตัวก็เปิดเทอมเรียนไปแล้ว เนื้อหาก็งง แคลก็งง ต้องมาย้อนทบทวนเนื้อหาแคลใหม่ระหว่างนั้นอีก (พี่คิดว่าค่อนข้างจะลำบากและเสี่ยงมากครับ) พี่อยากให้น้องๆ พร้อมในการเรียนมากที่สุด ดูคลิปแล้ว ไปเรียนตามในห้องกับอาจารย์จะได้รู้เรื่อง ไม่พลาดจุดสำคัญที่อาจารย์เน้น ไม่ใช่ไปนั่งเรียนทั้งคาบแต่ออกมาก็งงๆ ว่าอาจารย์พูดอะไร (ฮา)

นอกจากนี้น้องๆ หลายคนอาจได้รู้มาจากหลายที่หลายแบบ พี่อยากให้น้องยึดในแบบที่น้องเข้าใจแล้วนำโจทย์มาทำเพิ่มเติมมากกว่า (ไม่ต้องหาอะไรมายัด มาจำใส่ตัวเองมากเกินไป ถ้าว่างจริงๆ ค่อยดูเพิ่ม) เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการเสียเวลาไปเปล่าๆ หากน้องเข้าใจ คำตอบที่ได้ก็จะถูกเหมือนกันครับ

สำหรับน้องๆ มหาวิทยาลัยอื่นหรือสาขาอื่น น้องๆ สามารถเลือกดูเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ตามที่เรียนได้ในเวบนี้เกือบทุกบทแล้วครับ

ส่วนน้อง ม.ปลาย ที่มีความสนใจวิชาฟิสิกส์มากอยากศึกษาเพิ่มเติม สามารถทำได้ครับแต่น้องจะต้องมีความรู้เรื่องไฟฟ้าพื้นฐาน ม.ปลาย มาบ้าง มีความรู้เรื่องการอินทิเกรตมาพอสมควร (เนื้อหาอินทิเกรตของ ม.ปลาย ไม่เพียงพอ) เพื่อที่จะสามารถเรียนให้เข้าใจได้เป็นอย่างดี

หากมีข้อสงสัยหรืออยากแนะนำให้มีอะไร สามารถส่ง email มาได้ที่ [email protected] หรือแสดงความเห็นผ่าน facebook ที่อยู่ใต้บทความนี้ได้ครับ

21/11/2011

5:00 AM